Företag: gör en utredning av inomhusmiljön och prestera bättre

Om du driver ett företag eller en statlig myndighet vill du att dina medarbetare ska må bra och inte dras med lukt från avlopp. Kunna prestera och vara på topp. Det är klokt att utreda inomhusmiljön för att både förebygga kommande problem och för  att förbättra miljön som ni arbetar i.

Vår inomhusmiljö

De flesta av oss spenderar den mesta av vår tid inomhus. Det medför att det är just inomhusmiljön som påverkar oss mest. Om du driver ett företag vill du att dina medarbetare ska kunna arbeta bra. Utan vare sig rinnande näsa, torra ögon eller att de utvecklar allergier. Det är både en hälsofråga, men handlar också om pengar. Det är dyrt att ha sjukskriven eller lågpresterande personal. Förutom att företaget också kan få dåligt rykte. Om flera medarbetare klagar och menar att det är något fel på byggnaden, så kommer de berätta om det för andra människor. Utanför företaget. Om du som chef lyssnar och gör vad du kan för att åtgärda problemet, så kommer det att uppskattas av dina medarbetare. Men om du inte bryr dig om vad de säger, så kommer det att påverka synen på företaget. Det är också viktigt att inse att olika personer är olika känsliga. Istället för att bara avfärda personer som “känsliga” eller att de “känner efter för mycket”, är det klokt att ta till sig vad de säger. Byggnaden kan ha fått en liten fuktskada som är lätt att åtgärda idag, men mycket dyr att åtgärda om tio år.

Gör en utredning av inomhusmiljön

Om du har medarbetare som antingen upplever att det luktar konstig eller har diffusa symtom som rinnande näsa, torra ögon eller lätt får huvudvärk när de är på jobbet är det dags att göra en utredning av företagets inomhusmiljö. Detsamma gäller om det är en äldre byggnad. Det är alltid billigare att förebygga, än att åtgärda en skada. När du ska göra en utredning av inomhusmiljön anlitar du en extern firma som är expert på området. Det räcker inte med att bara göra en okulär besiktning av källare och vind själv och sedan låna en fuktmätare. För att ta reda på vad som är fel krävs det en riktig utredning med förfinade instrument och metoder. Det handlar om att analysera kemiska föroreningar, mikroorganismer, radon och fukt. Förutom att det också är klokt att utreda den termiska komforten. Alltså hur varmt och kallt det är i en byggnad eller ett rum. För att arbeta väl behöver det vara “lagom” varmt och kallt. Men det handlar om så mycket mer än att bara vrida på ett element och försöka ställa in rätt temperatur. Det handlar om AC och ventilation, förutom att du som företagare inte vill att uppvärmning på vintern eller kylning på sommaren ska kosta företaget för mycket pengar. Det är ett komplicerat system som behöver justeras på rätt sätt för både hälsans och ekonomins skull.