Avlopp

Företag: gör en utredning av inomhusmiljön och prestera bättre

Om du driver ett företag eller en statlig myndighet vill du att dina medarbetare ska må bra och inte dras med lukt från avlopp. Kunna prestera och vara på topp. Det är klokt att utreda inomhusmiljön för att både förebygga kommande problem och för  att förbättra miljön som ni arbetar i.

Vår inomhusmiljö

De flesta av oss spenderar den mesta av vår tid inomhus. Det medför att det är just inomhusmiljön som påverkar oss mest. Om du driver ett företag vill du att dina medarbetare ska kunna arbeta bra. Utan vare sig rinnande näsa, torra ögon eller att de utvecklar allergier. Det är både en hälsofråga, men handlar också om pengar. Det är dyrt att ha sjukskriven eller lågpresterande personal. Förutom att företaget också kan få dåligt rykte. Om flera medarbetare klagar och menar att det är något fel på byggnaden, så kommer de berätta om det för andra människor. Utanför företaget. Om du som chef lyssnar och gör vad du kan för att åtgärda problemet, så kommer det att uppskattas av dina medarbetare. Men om du inte bryr dig om vad de säger, så kommer det att påverka synen på företaget. Det är också viktigt att inse att olika personer är olika känsliga. Istället för att bara avfärda personer som “känsliga” eller att de “känner efter för mycket”, är det klokt att ta till sig vad de säger. Byggnaden kan ha fått en liten fuktskada som är lätt att åtgärda idag, men mycket dyr att åtgärda om tio år.

Gör en utredning av inomhusmiljön read more